Unia stawia na czystość

UE ma zainwestować ponad 1,8 mld euro w 17 dużych innowacyjnych projektów z zakresu czystych technologii w ramach trzeciej rundy przyznawania dotacji z funduszu innowacji.

Dotacje z funduszu innowacji zostaną wypłacone, aby pomóc we wprowadzeniu na rynek przełomowych technologii w energochłonnych gałęziach przemysłu, wodorze, energii odnawialnej, infrastrukturze do wychwytywania i składowania dwutlenku węgla oraz produkcji kluczowych komponentów do przechowywania energii i odnawialnych źródeł energii. Wybrane projekty znajdują się w Bułgarii, Finlandii, we Francji, w Niemczech, Islandii, Holandii, Norwegii, Polsce i Szwecji.

Do tej pory do finansowania z funduszu zakwalifikowano 17 projektów, których łączne koszty kapitałowe przekraczają 7,5 mln euro. Wybrane przedsięwzięcia obejmują szeroki zakres sektorów przyczyniających się do dekarbonizacji, takich jak: produkcja, dystrybucja i wykorzystanie ekologicznego wodoru, przetwarzanie odpadów na wodór, morska energia wiatrowa, produkcja modułów fotowoltaicznych (PV), przechowywanie i recykling akumulatorów, wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla, zrównoważone paliwa lotnicze i zaawansowane biopaliwa.

Są wśród nich dwa projekty z Polski. Pierwszy z nich to inwestycja Northvolt Poland o nazwie NorthSTOR+. W jej ramach powstać ma zakład produkcyjny innowacyjnych komponentów technologicznych zapewniających krótkoterminowe magazynowanie energii elektrycznej za pomocą systemu baterii elektrochemicznych. Drugi projekt zgłosiła firma Lafarge Cement. Projekt GO4ECOPLANET ma na celu stworzenie kompleksowego łańcucha CCS, począwszy od wychwytywania i skraplania CO₂ w Cementowni Kujawy, poprzez transport LCO₂ koleją do terminalu w Gdańsku.

Ponadto wytypowano ok. 20 projektów, które są obiecujące, ale nie są jeszcze wystarczająco opracowane, aby otrzymać dotację. Kompletna ich lista zostanie przedstawiona w czwartym kwartale br. i dostaną one wsparcie z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

 

fot. pexels/pixabay

Udostępnij artykuł
Napisane przez