URW idzie po Złote Tarasy

WARSZAWA Unibail-Rodamco-Westfield (URW) wznawia starania o przejęcie zarządzania częścią handlową Złotych Tarasów w Warszawie.

Spółka Unibail-Rodamco Poland 3 BV złożyła w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumenta wniosek o przejęcie kontroli nad przedsiębiorcą spółką ZT General Partner S.á r.l. (ZT GP) oraz innymi podmiotami zależnymi od ZT GP, w tym nad spółką Złote Tarasy Warsaw III S.á r.l. spółka jawna. To kolejna próba przejęcia zarządzania sztandarowym warszawskim centrum przez tego inwestora. W portfelu Unibail-Rodamco-Westfield są też Arkadia, Galeria Wileńska czy Galeria Mokotów.

Skąd ponowne podejście do Złotych Tarasów? „URW jest właścicielem Złotych Tarasów, jednak na mocy decyzji UOKiK z 2010 r., określającej warunki zakupu centrów handlowych Westfield Arkadia oraz Galeria Wileńska, URW wyzbyło się wszelkich praw związanych ze sprawowaniem kontroli oraz zarządzaniem centrum Złote Tarasy na rzecz podmiotów nienależących do grupy kapitałowej URW” – czytamy w oświadczeniu firmy przesłanym do naszej redakcji.

Jakie są argumenty URW? „Jako spółka zgłosiliśmy zamiar odzyskania możliwości zarządzania centrum handlowym Złote Tarasy, ponieważ od 2010 r. znacząco przyrosła powierzchnia najmu w centrach handlowych w aglomeracji warszawskiej, co niewątpliwie miało wpływ na konkurencję na rynku. Ponadto strategia URW zakłada zarządzanie centrami, których grupa jest właścicielem, co jest dziś szczególnie istotne w kontekście obserwowanych strukturalnych zmian na rynku wynajmu powierzchni handlowej związanych z epidemią COVID-19, ale również rozwojem wielokanałowości handlu (przede wszystkim e-commerce)” – przekonuje inwestor.

Złote Tarasy należą bezpośrednio do spółki Złote Tarasy Warsaw III S.á r.l. spółka jawna. W roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r. spółka wypracowała zysk netto w wysokości ponad 228,9 mln zł, a wycena nieruchomości wyniosła na koniec 2019 r. 819,6 mln euro, co daje w przeliczeniu na złote polskie 3,49 mld zł.

Udostępnij artykuł
Napisane przez