W biurach więcej miejsca

POLSKA Według PINK na koniec III kwartału br. całkowite istniejące zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej na ośmiu głównych rynkach regionalnych wyniosły 5 955 000 mkw. Niezmiennie największymi rynkami biurowymi w Polsce (po Warszawie) pozostawały Kraków (1 604 500 mkw.), Wrocław (1 242 600 mkw.) oraz Trójmiasto (923 500 mkw.). W tym okresie do użytkowania oddano cztery inwestycje o łącznej powierzchni biurowej wynoszącej 19 300 mkw. (np. Kolońska Park, 7900 mkw., Dzida-Jazgar w Katowicach, druga faza projektu Ocean Office Park A, 5200 mkw., Cavatina w Krakowie). Od początku br. na rynek dostarczono łącznie 15 budynków o powierzchni biurowej prawie 146 000 mkw.

Na koniec III kwartału br. wskaźnik pustostanów oszacowany dla ośmiu głównych rynków regionalnych (Kraków, Wrocław, Trójmiasto, Katowice, Poznań, Łódź, Lublin, Szczecin) kształtował się na poziomie 13,5 proc., co daje łącznie 805 700 mkw. powierzchni biurowej dostępnej do wynajęcia od zaraz (poziom wyższy zarówno od tego w poprzednim kwartale – o 0,1 pkt proc., jak i od odnotowanego w analogicznym okresie ubiegłego roku o 1,6 pkt proc.). Najwyższy wskaźnik powierzchni niewynajętej odnotowano w Łodzi (16,8 proc.), zaś najniższy w Szczecinie – 5,8 proc.

Popyt na nowoczesne powierzchnie biurowe na ośmiu rynkach regionalnych osiągnął zaś 113 100 mkw. Łącznie od początku roku popyt na biura poza Warszawą wyniósł 379 500 mkw. Najwyższy udział w strukturze popytu w III kwartale br. przypadł na nowe umowy – 66 proc., udział renegocjacji wyniósł 26 proc., a ekspansje obejmowały zaledwie 8 proc. wszystkich transakcji. Ponad połowa powierzchni biurowej wynajętej w miastach regionalnych w III kwartale znajdowała się w dwóch największych ośrodkach biurowych – w Krakowie i we Wrocławiu – podała PINK.

Udostępnij artykuł
Napisane przez