W Wąwozie Czechów ma być naturalnie

LUBLIN Miasto przedstawiło programową koncepcję zagospodarowania Wąwozu Czechów. Autorem projektu jest Pracownia Arbre. Propozycja zakłada powstanie na terenie od ul. Północnej do ul. Kameralnej parku naturalistycznego składającego się z trzech stref: Polany Centralnej, Polany Północnej oraz Leśnego Korytarza. Jest ona zgodna z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego. Ostateczny projekt parku będzie wynikiem konsultacji i rozmów z mieszkańcami. Pierwsze spotkanie 30 czerwca.

Udostępnij artykuł
Napisane przez