Więcej bruku od Falentów

WARSZAWA Fal-Bruk stara się o pozwolenie na budowę hali magazynowej z kompleksem biurowym wraz z infrastrukturą techniczną i drogową przy ul. Karczunkowskiej. Obiekt stanąć ma na działkach nr 3, 4, 5 dysponujących powierzchnią 1,17 ha. Przy ul. Karczunkowskiej mieści się biuro Fal-Bruku. Spółka rodziny Falentów zajmuje się głównie budową dróg.

Udostępnij artykuł
Napisane przez