Więcej miejsca na dane

EUROPA Podaż nowych kolokacyjnych centrów danych na głównych rynkach w Europie ma się zrównać z popytem na koniec 2023 r. wobec rosnącego zapotrzebowania od największych spółek – twierdzi CBRE. Nowa podaż centrów danych we Frankfurcie, w Londynie, Amsterdamie, Paryżu i Dublinie wynieść ma w 2023 r. 572 MW – czyli dokładnie tyle samo co popyt. W samym trzecim kwartale br. popyt na centra danych w porównaniu z poprzednim kwartałem wzrósł niemal czterokrotnie – do 215 MW – głównie za sprawą umów typu pre-let.

Udostępnij artykuł
Napisane przez