Więcej miejsca potrzeba na puszki

BYDGOSZCZ Canpack stara się o pozwolenie na budowę hali produkcyjno-magazynowej z częścią socjalną, magazynu, parkingu na 60 stanowisk wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku produkcyjno-magazynowego na zaplecze socjalno-techniczne. Inwestycja to rozbudowa fabryki puszek napojowych przy ul. Kobaltowej 2. Wnioskiem objęto działki nr: 6/13, 6/12, 17/4, 17/6, 18/4, 8/13, 12/6, 12/7, 12/8, 10/1, 7/3, 7/2, 4/1, 3/7, 3/6, 3/4 i 2/7.

Udostępnij artykuł
Napisane przez