Wieczorek przy grach

KATOWICE Samorząd miasta przejął od Spółki Restrukturyzacji Kopalń 9,4 ha nieruchomości po zlikwidowanej kopalni Wieczorek. Na zakupionych terenach miasto planuje realizację hubu gamingowo-technologicznego. Wartość nieruchomości oszacowano na 50 mln zł. Stanowiący własność Skarbu Państwa teren przy ul. Szopienickiej przekazany został w formie darowizny. Obecnie trwają prace nad projektem pierwszego etapu inwestycji.

Udostępnij artykuł
Napisane przez