Wniosek na miliardową inwestycję

POLSKA Firma Cargotor (należąca do PKP Cargo) złożyła do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej wstępny wniosek o państwowe i unijne dofinansowanie projektu modernizacji infrastruktury kolejowej w Rejonie Przeładunkowym Małaszewicze. Akceptacja wniosku pozwoli na sfinansowanie budowy Parku Logistycznego w Małaszewiczach. Inwestycja w całości ma być finansowana ze środków publicznych (ze współfinansowaniem z funduszy UE). Zgodnie z założeniami środki z budżetu państwa mają zostać wykorzystane jako wkład własny spółki w sfinansowanie realizacji całej inwestycji. W 44 numerze „PI” pisaliśmy o wydaniu PnB przedsięwzięcia, które według założeń może stać się jednym z największych obiektów intermodalnych w Europie z docelową przepustowością do 55 par odprawianych pociągów na granicy z Białorusią po torze szerokim (1520 mm). Inwestycja ma kosztować ok. 3,2 mld zł netto.

Udostępnij artykuł
Napisane przez