Wnioskują hotelowo

WARSZAWA Ancor Fit-Out stara się o pozwolenie na budowę hotelu z garażem podziemnym z elementami infrastruktury i zagospodarowania terenu przy ul. Grochowskiej 213, przy rondzie Wiatraczna. Wniosek dotyczy działek nr 113, 103 i 104/7 o łącznej powierzchni 935 mkw., na których znajduje się zespół parterowych budynków wzniesiony około 1957 r. przez WSS Społem.

Udostępnij artykuł
Napisane przez