Wnioskują i finansują

KATOWICE Politechnika Śląska stara się o pozwolenie na budowę Centrum Technologii i Nauk Obliczeniowych przy ul. Krasińskiego 8. Wniosek dotyczy działki nr 103. Zarząd Województwa Śląskiego jako instytucja zarządzająca Programem Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021–2027 ogłosiła też nabór w ramach Priorytetu X Fundusze Europejskie na transformację, Działania FESL.10.05 Innowacyjna infrastruktura wspierająca gospodarkę.

W ramach naboru dofinansowanie może otrzymać projekt Utworzenie Centrum Technologii i Nauk Obliczeniowych w Katowicach, którego realizację planuje Politechnika Śląska. Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 85 proc., a całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie to 107,5 mln zł.

Udostępnij artykuł
Napisane przez