Wszystkie klasy pożądane

Z pewnością w 2022 r. możemy się spodziewać dalszego napływu kapitału na projekty komercyjne we wszystkich klasach i segmentach, co jest związane ze znacznie wyższymi cenami nieruchomości w innych krajach. Ze względu na wyśrubowane ceny obiektów magazynowych inwestorzy okażą zainteresowanie również innymi sektorami rynku nieruchomości, co wpłynie na wzrost cen budynków komercyjnych. Z tego względu w 2022 r. Cream Property Advisors będzie intensywnie rozwijał dział capital markets na wszystkich rynkach komercyjnych oraz w mieszkaniówce. Dodatkowo pracujemy nad stworzeniem platformy inwestycyjnej w obszarze handlowym, który w naszej ocenie w najbliższych latach stanie się atrakcyjnym produktem inwestycyjnym.

W tym roku dużym wyzwaniem dla właścicieli nieruchomości będzie wzrost kosztów utrzymania obiektów, co wymusi intensywne prace nad poszukiwaniem oszczędności. Będziemy szeroko wychodzić z ofertą naszej usługi CNC Savings & Profits, której celem jest ograniczanie kosztów zarządzania nieruchomościami i zwiększanie ich wartości. W ciągu czterech lat usługa ta przyczyniła się do wzrostu wartości projektów nią objętych o łącznie 117 mln zł. W 2022 r. będziemy również obserwować wysycenie rynku w obszarze retail parków. Zaczną się liczyć najlepsze lokalizacje oraz projekty dominujące. Historia lubi się powtarzać.

W najbliższej przyszłości planujemy dalszy rozwój i ekspansję naszych usług tradycyjnych, jak leasing, zarządzanie czy project management, połączonych z usługami strategicznymi, które mają na celu budowanie wartości nieruchomości. Mimo że przez ostatnie dwa lata rynek nieruchomości przechodził trudne chwile, pozyskujemy 20–30 proc. więcej kontraktów w każdym roku i w związku z tym zatrudniamy 15–20 nowych specjalistów rocznie. W 2022 r. mamy nadzieję na zwiększenie lub co najmniej utrzymanie tego trendu.

Grzegorz Mroczek, wiceprezes Cream Property Advisors

Udostępnij artykuł
Napisane przez