Wzięli dwie działki

WAŁBRZYCH Spółka ASC Workers wygrała dwa przetargi na zakup nieruchomości będących własnością Gminy Wałbrzych. Pierwsza z nich, położona przy ul. Ludowej, składa się z działek 387/10 i 387/21 o łącznej powierzchni 0,4867 ha, a jej przeznaczeniem jest zabudowa usługowa. Druga to działka 686 o powierzchni 0,2488 ha, położona przy ul. Husarskiej, objęta ostateczną decyzją o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą „budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego…” . Oferty spółki wyniosły odpowiednio 999 tys. oraz 715 tys. zł netto. ASC Workers świadczy usługi m.in. z zakresu logistyki i magazynowania. O zakupie przez spółkę nieruchomości przy ul. Moniuszki 47 informowaliśmy w nr. 107 „PI”: „Logistycy przy Moniuszki”.

Udostępnij artykuł
Napisane przez