Zielona produkcja, zielone usługi

LUBOŃ Agencja Mienia Wojskowego wystawiła na sprzedaż działki nr 3/28, 4/2, 8/2 i 196/10 o łącznej powierzchni 1,54 ha położone przy północnej granicy miasta Lubonia w Wielkopolsce. Na części terenu (działki nr 3/28 i 4/2) obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem na produkcję, składy, magazyny i usługi. Pozostałe grunty zgodnie ze studium znajdują się na obszarze terenów zieleni nieurządzonej, terenów leśnych i do zalesień, użytków rolnych, terenów zadrzewionych, dna dolin, rzek, strumieni i jezior. Cena wywoławcza to 2,73 mln zł. Przetarg zaplanowano na 2 września br.

Udostępnij artykuł
Napisane przez