Znów nieźle sprzedali

SZCZECIN Spółka z branży budowlanej Niwa Szczecin złożyła jedyną ofertę w miejskim przetargu na nieruchomość położoną w rejonie ul. Wolframowej w Szczecinie objętą Specjalną Strefą Ekonomiczną Euro-Park Mielec. Za teren o łącznej powierzchni 4,0545 ha, w skład którego wchodzą działki 67/1, 67/2, 67/5, 67/6, 67/7 i 67/8, zobowiązała się zapłacić 7 857 800 zł netto. O przetargu informowaliśmy na naszych łamach w nr. 156. 

TK Transport Sp. z o.o. została zwycięzcą miejskiego przetargu na działkę 5/2 o powierzchni 1,5732 położoną w rejonie ul. Bydgoskiej. Jej oferta wyniosła 4,09 mln zł netto. W przetargu wzięły udział cztery podmioty. Cena wywoławcza wynosiła 2,36 mln zł.

Udostępnij artykuł
Napisane przez