Home2023sierpień

sierpień 2023

WRE Graniczna złożyła wniosek o pozwolenie na budowę pięciu budynków hotelowych z usługami, parkingiem, zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną po rozbiórce budynku mieszkalnego jednorodzinnego.