Home2024lipiec

lipiec 2024

Spółka DCW 2 wystąpiła z wnioskiem o pozwolenie na zmianę sposobu użytkowania budynku produkcyjno-magazynowego na budynek zamieszkania zbiorowego wraz z przebudową obiektu, niezbędnymi rozbiórkami i demontażem oraz infrastrukturą techniczną przy ul. Żabi Kruk 14 na gdańskim Dolnym Mieście.