7 tys. mieszkań w portfelu

POLSKA Jak wynika z opublikowanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Cavatina Sp. z o.o., podmioty działające w ramach Grupy odnotowały w 2023 r. aż 45 proc. wzrost zysku netto i zwiększyły sumę bilansową o niemal 900 mln zł, do poziomu 3,8 mld zł. Zapasy na koniec ub.r. zwiększyły się o 170 proc., przekraczając tym samym 800 mln zł. Skonsolidowany zysk netto wyniósł zaś prawie 97 mln zł (wobec 67 mln zł rok wcześniej). Wskaźnik zadłużenia netto do aktywów netto był na poziomie 0,5. Zabezpieczony portfel projektów umożliwia realizację 7 tys. mieszkań.

Udostępnij artykuł
Napisane przez