Centra danych chcą być zielone

Największy wpływ na rynek centrów danych w 2023 r. będą miały procesy zwiększania efektywności energetycznej, rozwiązania Edge Computing i IOT (internet of things) – przewiduje Data 4. 

W swoim badaniu europejski operator i inwestor na rynku centrów danych z siedzibą we Francji zapytał specjalistów z ponad 15-letnim stażem o potencjalne kierunki rozwoju gospodarki cyfrowej i zawierających się w niej data centers. 

– Opisując i analizując infrastrukturę centrów danych, niemal zawsze mówi się i pisze o PUE, które jest podstawowym wskaźnikiem efektywności energetycznej. Jednak w przypadku utrzymania zrównoważonej infrastruktury IT nie można zapominać, że jest wiele innych ważnych zasobów poza prądem. Wskaźnik ERE powinien być istotnym uzupełnieniem dla PUE, ponieważ ten ostatni nie pozwala na uwzględnienie odzyskanej energii z ciepła. Będzie on szczególnie istotny dla tych obiektów, które np. współpracując z lokalnymi społecznościami, dzielą się wytwarzanym ciepłem – komentuje Adam Ponichtera, dyrektor polskiego oddziału Data4.

Autorzy sugerują również, że branża centrów danych powinna opracować własne zasady i określić politykę sprzyjającą otoczeniu – tak aby uzupełniać decyzje podejmowane przez administrację na poziomie lokalnym czy państwowym. „Centra danych mogą przynieść wiele korzyści na poziomie lokalnym i regionalnym, takich jak tworzenie miejsc pracy, edukacji lub opieki społecznej. Rynek data center dostarcza także innowacje w zakresie efektywności energetycznej, które mogą być wykorzystane w innych sektorach lub na obszarach gmin. To także budowa lokalnego ekosystemu cyfrowego” – napisano w komunikacie. 

 

fot. Pexels/Miguel Á. Padriñán

Udostępnij artykuł
Napisane przez