Develia pod rękę z Semeko

GDYNIA Giełdowy deweloper poinformował, że zawarł z podmiotami powiązanymi z trójmiejską firmą deweloperską Semeko list intencyjny dotyczący realizacji wspólnej wieloetapowej inwestycji polegającej na budowie i komercjalizacji lokali mieszkalnych i usługowych o maksymalnej powierzchni użytkowej 90 tys. mkw.

List zakłada, że Develia na podstawie dwóch podwyższeń kapitału zakładowego spółki JV (Semeko Park SA) obejmie łącznie 50,01 proc. akcji w spółce JV w zamian za wniesienie łącznego wkładu pieniężnego w kwocie 75 mln zł, stanowiącego wstępne zaangażowanie kapitałowe Develii w ramach wspólnej inwestycji. Podmioty powiązane z Semeko będą posiadać łącznie 49,99 proc. akcji w spółce JV.

Develia ponadto, jako podmiot zarządzający wspólną inwestycją, zarówno na poziomie zarządu spółki JV, jak i na podstawie osobnej umowy o zarządzanie, będzie odpowiedzialna za całokształt czynności związanych z realizacją projektu, w tym będzie świadczyć odpłatne usługi zarządzania projektem oraz budową i komercjalizacją lokali mieszkalnych i usługowych na nieruchomości w Gdyni Leszczynki.

Udostępnij artykuł
Napisane przez