ElectroMobility Poland wybrała inwestora zastępczego

JAWORZNO Spółka ElectroMobility Poland zawarła umowę o ustanowienie inwestora zastępczego na wykonanie projektu budowlanego, nadzorowanie i koordynowanie prac budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie zakładu produkcyjnego w Jaworznie. Inwestorem zastępczym została firma Prochem. Przewidziana wartość kontraktu to 38 mln zł netto.

Spółka wybrała też planistę zakładu, z którym zawarła umowę o świadczenie usług inżynieryjnych. Jest nim firma wchodząca w skład Dürr Group, specjalista w obszarze inżynierii mechanicznej i przemysłowej.

Udostępnij artykuł
Napisane przez