Frontem do Płużnickiej

WARSZAWA Spółka Front 3 wystąpiła z wnioskiem o pozwolenie na rozpoczęcie prac nad budową obiektu zamieszkania zbiorowego świadczącego usługi hotelarskie wraz z garażem podziemnym przy ul. Płużnickiej. Wniosek dotyczy działek nr 88, 89, 90, 91 i 92 o łącznej powierzchni 1,2 ha. Spółka powiązana jest z Front Development, który wcześniej informował o planach realizacji projektu Apartamenty Płużnicka. Wniosek o pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego wpłynął do urzędu w marcu br. i nadal czeka na rozpatrzenie.

Udostępnij artykuł
Napisane przez