Hala na prima aprilis

RUDA ŚLĄSKA Pekabex Bet, spółka zależna Pekabexu, podpisała z Prologis Poland CVI umowę dotyczącą budowy hali magazynowo produkcyjnej wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną towarzyszącą DC 2 Prologis Park Ruda Śląska. Wartość umowy to 5 proc. przychodów grupy Pekabex wg ostatniego opublikowanego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego (w pełnych procentach). Termin zakończenia robót przewidziany jest na 1 kwietnia 2025 r.

Udostępnij artykuł
Napisane przez