Inpro dobrało się do Spichrzów

ELBLĄG Inpro kupiło od miasta kompleks działek o numerach: 34/2, 133/2, 135/1 i 3/3/ na Wyspie Spichrzów, w kwartale ulic Warszawskiej, Kupieckiej i Szańcowej. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 1,13 ha. Teren przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną. Kwota sprzedaży wyniosła 5 mln zł. Cenę wywoławczą ustalono na 4,1 mln zł.

Udostępnij artykuł
Napisane przez