Jarosław Jodełka

POLSKA       Cream Property Advisors

Jarosław Jodełka został nowym dyrektorem finansowym w Cream Property Advisors. Do jego obowiązków należeć będą: zarządzanie finansami spółek grupy, planowanie biznesowe i analizy finansowe, a także wspieranie zarządzania firmą i doradztwo w zakresie strategii, inwestycji i rozwoju grupy. Nową funkcję Jarosław Jodełka obejmie 1 stycznia 2022 r.

Udostępnij artykuł
Napisane przez