Mikołaj Płonka

POLSKA Mikołaj Płonka stanął na czele nowo utworzonego polskiego działu development w CPI Property Group. Jako nowy development director będzie on odpowiedzialny za rozwój portfela CPIPG przez aktywne zaangażowanie w proces realizacji inwestycji.

Udostępnij artykuł
Napisane przez