Największe zmiany w podatku od nieruchomości od 20 lat

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt dużych zmian w podatku od nieruchomości. Nowelizacji ulegną definicje budynku, budowli oraz wiele innych przepisów dotyczących tego podatku. To największa zmiana tych przepisów od ponad 20 lat, a jej zakres może mocno wpłynąć na rozliczenia biznesu w 2025 r.

Obecny kształt proponowanej nowelizacji może skutkować zwiększeniem kwot podatku płaconego przez biznes. Liczne obiekty, których podatnicy często nie traktowali jako budowli, które traktowali jako budynki lub których opodatkowanie było wątpliwe, po nowelizacji mogą jednoznacznie zostać uznane za budowle. Dla przykładu będzie to dotyczyło m.in. różnego rodzaju obiektów kontenerowych trwale związanych z gruntem, przykryć namiotowych i powłok pneumatycznych, oświetlenia zewnętrznego czy hangarów. Do ustawy wprowadzona zostanie też regulacja, zgodnie z którą za budowle uznawane będą też instalacje i urządzenia stanowiące z budowlą całość techniczno-użytkową. Oznacza to, że niemal wszyscy podatnicy zmuszeni będą do szczegółowego przeanalizowania posiadanego majątku i swoich dotychczasowych rozliczeń pod kątem nowych regulacji.

Do pozytywów należy zaliczyć to, że ustawa ujednolici opodatkowanie garaży wielostanowiskowych w budynkach mieszkalnych. Dotychczas ich opodatkowanie zależało od tego, czy garaż stanowił wyodrębniony lokal w budynku – jeżeli nie, był on objęty stawką przewidzianą dla mieszkań, jeżeli tak, był on objęty stawką niemal 10-krotnie wyższą. Po zmianach tego rodzaju dysproporcje nie będą już występować.

Projekt jest obecnie w toku konsultacji publicznych – może więc jeszcze podlegać zmianom, choć raczej nie będą one fundamentalnie zmieniać jego obecnej treści. Warto jednak monitorować kierunek tych zmian. Niewątpliwie mocno wpłyną one na przyszłoroczne rozliczenia biznesu, a czasu na przygotowanie do wdrożenia będzie stosunkowo mało, szczególnie w przypadku większych podmiotów z dużym majątkiem trwałym.

 

Daniel Panek, starszy menedżer w Crido

Udostępnij artykuł
Napisane przez