Nowa Tkalnia od Linesy

ŁÓDŹ Linesa Investment przedstawiła projekt Nowej Tkalni – wielofunkcyjnego projektu, który powstać ma na terenach byłych zakładów Karola Scheiblera, zlokalizowanych w kwartale ulic Tymienieckiego, Kilińskiego i Milionowej, znanych także jako fabryka Unionteksu. Projekt zakłada rewitalizację zabytkowych murów i obiektów wchodzących w skład kompleksu tkalni, jak również budowę nowych obiektów. W pierwszym etapie inwestycji budynki kotłowni i maszynowni przebudowane zostaną na biura i lokale gastronomiczne. Powstać ma też nowy blok mieszkalny z 255 lokalami, garażem podziemnym i lokalami usługowo-handlowymi, a historyczny mur zostanie odrestaurowany. Inwestor poinformował, że prace budowlane mogłyby ruszyć jeszcze w tym roku.

Udostępnij artykuł
Napisane przez