PE w CEE zielenieje

CEE Przeszło połowa funduszy private equity aktywnych w Europie Środkowej i Wschodniej umieściła elementy ESG w swoich strategiach inwestycyjnych wynika z danych zgromadzonych przez Deloitte. Ponad 40 proc. ankietowanych zapewniło do tego, że planuje w przyszłości wprowadzić działania zmierzające do dekarbonizacji portfela.

Czterech na dziesięciu ankietowanych traktuje ESG jako sposób na ograniczenie ryzyka inwestycyjnego, który w przyszłości może pomóc również zwiększyć atrakcyjność prowadzonych inwestycji. Dla 37 proc. badanych implementacja czynników związanych z ochroną środowiska, kwestiami społecznymi oraz ładem korporacyjnym jest przede wszystkim strategią kreacji wartości spółek portfelowych.

Udostępnij artykuł
Napisane przez