Sescom ma umowę z Auchanem

POLSKA Spółka Sescom podpisała z Auchan Polska umowę na świadczenie usług z zakresu utrzymania infrastruktury technicznej. Umową objętych zostało 20 hipermarketów Auchan. W ramach świadczonych usług Sescom realizować będzie prace w zakresie utrzymania technicznego w obszarach funkcjonowania obiektów, takich jak: HVAC, elektryka, transport wewnętrzny, maszyny produkcyjne oraz tereny zewnętrzne. Spółka będzie również odpowiedzialna za realizację regularnych przeglądów obiektów oraz instalacji. Łączny przychód z tytułu świadczenia usług będzie zależny od liczby zgłoszeń awaryjnych, przeglądów oraz prac zleconych w czasie trwania współpracy. Sescom szacuje łączną wartość kontraktu na ok. 8–10 mln zł rocznie. Okres trwania kontraktu nie został określony.

Udostępnij artykuł
Napisane przez