Wojciech Merkwa

POLSKA Wojciech Merkwa objął stanowisko partnera w kancelarii JDP. Wojciech Merkwa jest radcą prawnym specjalizującym się w prawie zamówień publicznych. Do tej pory kierował zespołem zamówień publicznych.

Udostępnij artykuł
Napisane przez