Zakup udziałów w 7R to nie fuzja

Nrep nabył 80 proc. udziałów polskiego dewelopera logistycznego 7R, zachowując przy tym dotychczasową nazwę firmy. Inwestycja o wartości 200 mln euro umacnia naszą pozycję na polskim rynku logistycznym, a zawarta transakcja przyspieszy także dynamikę wzrostu i rozwój 7R.

Warto podkreślić, że choć Nrep nabywa większościowy pakiet udziałów w firmie, nie jest to fuzja. Skład zarządu 7R pod przewodnictwem Tomasza Lubowieckiego nie ulegnie zmianie, ponieważ jesteśmy przekonani o potencjale oraz kompetencjach tego zespołu w zakresie skutecznej realizacji strategii rozwoju projektów magazynowych. Zarząd będzie raportował do rady nadzorczej Nrep, która ma zatwierdzać wszelkie strategiczne decyzje dotyczące 7R zgodnie z zasadami ładu korporacyjnego obowiązującego w Nrep.

Nasze wspólne plany biznesowe koncentrują się głównie na Polsce, zamierzamy nadal wykorzystywać ogromny potencjał tego rynku. Polska gospodarka jest jedną z najszybciej rozwijających się w Unii Europejskiej, a geograficzna lokalizacja kraju doskonale odpowiada na potrzeby dystrybucji logistycznej w całej Europie. Polski rynek magazynowy nadal odnotowuje wzrost zapotrzebowania ze strony najemców przy jednoczesnym spadku dostępności powierzchni magazynowych i potencjale wzrostu stawek czynszów.

 

Søren Rodian Olsen, dyrektor zarządzający Logicenters, Nrep Polska, przewodniczący ULI Poland

Udostępnij artykuł
Napisane przez