Związek z apelem

POLSKA Związek Polskich Pracodawców Handlu i Usług (ZPPHiU) wystąpił z apelem, aby zarządcy centrów handlowych, którzy są zobowiązani do raportowania ESG, przekazywali informacje najemcom – podobnie jak świadectwa charakterystyki energetycznej – jednocześnie z ofertą zawarcia lub przedłużenia umowy najmu. Istotne są pełna automatyzacja procesu pozyskiwania danych dotyczących działania obiektu – przykładowo zużycia mediów – oraz ograniczenie biurokracji czy systemów raportowania najemców, by unikać generowania dodatkowych kosztów.

Udostępnij artykuł
Napisane przez