Polski zielony certyfikat dla mieszkaniówki

POLSKA Z myślą o inwestycjach deweloperskich Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego (PLGBC) opracowało system certyfikacji – Zielony Dom – mierzący poziom ekologiczności budynków mieszkalnych oferujący trzystopniową ocenę: Standard, Premium i Prestige. Mogą nim być objęte zarówno budynki wielorodzinne, jednorodzinne, jak i budynki mieszkalne przeznaczone na wynajem. Jego celem jest ułatwienie oceny efektywności energetycznej oraz ekologicznej budynków na etapie projektowania, budowy i eksploatacji. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, odpowiednia izolacja termiczna, jakość powietrza, redukcja zużycia energii, dostępność zieleni – to tylko niektóre z poddawanych ewaluacji aspektów. Dla każdego poziomu wprowadzono określone limity punktowe, a także zaktualizowano wagi przypisane poszczególnym kryteriom. Maksymalna liczba punktów, którą można uzyskać, to 130 dla budynków wielorodzinnych i 90 dla jednorodzinnych. 

Udostępnij artykuł
Napisane przez