Sakralnie w pasie nadmorskim

KOŁOBRZEG Agencja Mienia Wojskowego wystawiła na sprzedaż działkę nr 2/34 o powierzchni 0,36 ha położoną przy ul. Wschodniej. Nieruchomość przeznaczona jest na usługi sakralne. Znajduje się ona na terenie Koszalińskiego Pasa Nadmorskiego (obszar chronionego krajobrazu) oraz Trzebiatowsko-Kołobrzeskiego Pasa Nadmorskiego (obszar objęty ochroną siedliskową Natura 2000). Cena wywoławcza to 1,36 mln zł. Przetarg odbędzie się 6 czerwca br.

Udostępnij artykuł
Napisane przez