Nieśpieszny powrót do normalności

Z pewnością 2022 r. może zdefiniować dalszy wzrost cen na pierwotnym rynku nieruchomości z uwagi m.in. na rosnące ceny niektórych materiałów budowlanych, a także ewentualne dalsze podwyżki stóp procentowych. Prognozujemy ponadto ustabilizowanie sytuacji na rynku nieruchomości biurowych – stopniowy powrót firm do pracy stacjonarnej i wzrost zainteresowania wynajmem takich przestrzeni. Jeśli chodzi o rynek nieruchomości mieszkaniowych, zakładamy z kolei, że utrzyma się trend konsumencki związany z potrzebą załatwienia w najbliższej okolicy najważniejszych spraw, jak zakupy czy odpoczynek w gronie znajomych.

W 2022 r. przed Okamem przede wszystkim kontynuacja prac przygotowawczych nad inwestycją na warszawskim Żeraniu, której skala naznaczyła rynek w 2021 r. Kupując 62 ha, dokonaliśmy w ramach tylko jednej transakcji jednego z największych tego typu nabyć w całej Polsce. Będziemy intensywnie działać nad rozwinięciem koncepcji projektowej tego terenu.

W następnych 12 miesiącach szukać będziemy też kolejnych możliwości inwestycyjnych. W planach mamy rozpoczęcie budowy Cityflow przy ul. Redutowej w Warszawie, Strefy Progress w Łodzi oraz kontynuację kolejnych etapów osiedla Inspire w Katowicach. W IV kwartale 2022 r. zakończymy realizację inwestycji Central House na warszawskim Służewcu – pierwszego projektu zrealizowanego w pełni według Nowej Polityki Jakości Okamu. Zgodnie z jej założeniami rozwijamy nowoczesne, w tym ekologiczne, rozwiązania.

Marcin Michalec, CEO, Okam Capital

Udostępnij artykuł
Napisane przez